Elinstallationer är färskvara! 

Boka ditt eltest idag!

2995 kr

inklusive moms och servicebil

Välkommen till el-test.se
 Vi utför en grundlig elbesiktning av din elanläggning och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och teknisk standard.

 


 Till ett fast pris.
Dolda fel kan vara livsfarliga


Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador eller att någon i värsta fall dör.

Den som äger fastigheten är ansvarig


Ägaren av huset eller bostadsrätten är ansvarig för  elanläggningen och därmed även för olyckor som orsakas av bristande säkerhet i anläggningen.


VI UNDERSÖKER FÖLJADE

# Kontrollerar elsäkerheten i köket# Kontrollerar gruppcentralen# Kontrollerar dosor och  kabeldragningar

               

    

# Ser över enegriförbrukningen och föreslår besparingsåtgärder


# Kontrollerar elsäkerheten i    badrummet


# Kontrollerar uttag och strömbrytare


# Kontrollerar kopplingsdosor

# Kontrollerar utebelysningen


# Ser över det allmänna skicket på elanläggningen


# Kontrollerar belastningsförmågan


# Utför mätningar för att hitta dolda fel eller skador

DU ERHÅLLER

# Protokoll med rekommenderade förbättringar och åtgärder med kostnadsförslag


# Godkänd anläggning märks med besiktningsdekal

Testet är framtaget av branschorganisationen Installatörsföretagen. IN Eltest